Dokazivanje tautologije

Sine magugu… doktorat

Društveni sistemi po prirodi stvari (koju je objasnio Njutn još onomad) jesu inertni. Obično je potrebno da neko postavi veliku smrdljivu bombu pod nos javnosti da bi se društvo razdrmalo i shvatilo dokle je doguralo. Na železnici, recimo, takva bomba je neka užasna nesreća u kojoj pogine jezivo mnogo ljudi. Akademskom svetu Srbije se desila kritika doktorata ministra unutrašnjih poslova. Dobra argumentacija kritike (uz svojevrsni post scriptum koji je dopisala dr Srbijanka Turajlić tokom sjajnog gostovanja na javnom servisu) u meni je izazvala neodoljivu potrebu da gvirnem u inkriminisani doktorat, da bih se svojim očima uverio (rodila me majka radoznalog).

Nema u tekstu, pa prilažem odvojeno: Spearman's Rank Correlation CoefficientDo čega sam došao, piše u zaključku. Ovde ne želim da se bavim (nimalo naivnim) pitanjima iz klase neslaganja naziva poglavlja u sadržaju i tekstu, te svrhom ukoričavanja i bibliotečkog skladištenja tzv. radne verzije teze. Pogledajmo tek citate rečenica iz uvodnih napomena i zaključka (delova teksta koji je neko ukoričio i koji ne podležu pitanju plagiranja koje je trenutno u fokusu javnosti) ozabavljenih u maniru e-novina zarad umanjenja posledica neizbežnih moždanih oštećenja tokom čitanja.

DOBAR DAN. KAKVOM SE UKAZIVANJU TEŽI U OVOJ DISERTACIJI? U ovoj disertaciji se teži ukazivanju da je u stvaranju efikasne lokalne samouprave neophodno uvažavanja osnovnih principa strategijskog menadžmenta i međunarodnih standarda u konkretnim društveno-ekonomskim uslovima.

IMATE LI KAKVU GLAVNU HIPOTEZU, IDEJU KOJA NUDI PROVIZORNO OBJAŠNJENJE PRIMEĆENE POJAVE ILI UŽEG SKUPA POJAVA? Što je primena principa strategijskog upravljanja veća, to su bolji rezultati rada lokalne samouprave.

PREVEDITE NAM JEDNU NERAZUMLJIVU DOMAĆU REČ NA SVIMA ZNANI STRANI JEZIK, A U ZAVISNOSTI OD MERNIH UREĐAJA? Za merenje pojava (fenomena) koristiće se multivarijantna regresiona analiza ili Spirmanova formula, a u zavisnosti od složenosti fenomena.

ŠTA TO DOKTORSKA DISERTACIJA IMA U CILJU? Doktorska disertacija ima naučnu i praktičnu vrednost, jer doprinosi definisanju efikasnog strategijskog menadžmenta u lokalnoj samoupravi u cilju optimalnog zadovoljavanja javnih potreba građana.

POSTOJI LI PERIOD TOKOM KOGA NAUČNA ISTRAŽIVANJA IMAJU POSEBAN ZNAČAJ, PORED SVAKODNEVNOG BEZNAČAJNOG ZNAČAJA? Istraživanja su posebno značajna u periodu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, jer se lokalna samouprava tretira kao osnov demokratske države, u kojoj građani direktno učestvuju u sistemu javne potrošnje.

AHA! A ČEMU DOPRINOSE REZULTATI ISTRAŽIVANJA? Rezultati istraživanja doprinose stvaranju novih organizacionih modela upravljanja javnim servisima zasnovanih na modernim principima strategijskog menadžmenta.

AHA! A ČEMU DOPRINOSE REZULTATI ISTRAŽIVANJA? Rezultati istraživanja doprinose stvaranju efikasne i transparentne lokalne samouprave, zasnovane na uvažavanju principa savremenog strategijskog menadžmenta.

AHA! A ČEMU SU DOPRINELI REZULTATI ISTRAŽIVANJA? Rezultati istraživanja su, uz korišćenje raznovrsnh metoda i tehnika, potvrdili generalnu hipotezu, odnosno da efikasan menadžment u lokalnim samoupravama mora biti zasnovan na korišćenju savremenih informacionih tehnologija i strategija elektronskog poslovanja, međunarnodnim standardima i principima ekonomičnosti, demokratičnosti i transparentnosti.

MORAMO DA BRINEMO O MLADIM STRUČNJACIMA. IMA LI MESTA ZA, RECIMO, NIKOLU TESLU U RADU USPEŠNE LOKALNE SAMOUPRAVE? Uspešna lokalna samouprava pronalazi nove organizacione modele i tehnološki obrazovane menadžere.

MOŽEMO LI REĆI DA JE DISERTACIJA DOKAZALA EVROPSKU POVELJU O LOKALNOJ SAMOUPRAVI? Dokazano je da optimalan sistema zadovoljavanja javnih potreba građana uvažava osnovne elemente sadržane u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, koja predstavlja temelje demokratskih država.

NO, DA LI JE SISTEMATIZOVANJE NIKOLE TESLE SUVIŠNO? DA LI JE IPAK POTREBNO PONEŠTO OBEZBEDITI? Zatro je u modernim sistemima potrebno obezbediti učešće obrazovanih menadžera u radu javne uprave.

SJAJNO. NEGO, ČIME SE EFIKASNO ZADOVOLJAVAJU JAVNE POTREBE? Javne potrebe se efikasno zadovoljavaju uz korišćenje savremenih metoda komunikacije (pozivni centri, intranet, eksternet, internet i mobilni telefoni).

KONAČNO, OČEKUJETE LI DA GRADONAČELNIK BEOGRADA ISTUPI IZ POLITIKE I UPIŠE KURS ZA DRVOSEKA? U reformskim procesima treba težiti smanjivanju velikog političkog uticaja i povećanju preduzetništva u javnim sistemima.

***

Posle svega ostaje samo jedna dilema: ili je doktorat ministra unutrašnjih poslova gomila nabacanih reči bez naučnog smisla i svrhe, ili menadžment nije naučna disciplina. Zaista, ako je citiranim rečenicama mesto u doktoratu bilo koje nauke, bilo temom ili formom, onda je nauka kojom se takav doktorat bavi čista laž. Zbog toga je kritička analiza doktorata dr Nebojše Stefanovića od ogromne važnosti za akademsku javnost Srbije, a time i za celu našu državu. Ja, naravno, imam mišljenje o iznetoj dilemi, ali ga vi ipak morate naći između redova.