Hobotnica klase "Hudini"

Sve nešto misliš kako si pripadnik najpametnije vrste, a onda vidiš kako se živi svet veoma dobro snalazi i u situacijama za koje očekuješ da to ne bi bilo moguće. Evo šta se desilo kada su jednu hobotnicu strpali u teglu i zašrafili poklopac:

Pa ti sad vidi.