Veliko drvo

Veća fotografija je ovde. Na fotku sam naleteo na portalu Amusing Planet, odakle ću regrutovati sadržaj cele ovde nedelje. Ovo što vidite je jedno drvo, pretpostavlja se da je najšire na svetu. Reč je o drvetu koje se naziva “Montezumin kiparis”, starom oko 2000 godina, a nalazi se u gradiću Santa Maria del Tule u Meksiku. Autor fotografije je izvesni Nathan Gibbs, čovek koji voli da putuje i šamara fotoaparatom po svetu, što je sasvim u redu kad toliko voli.