Shekhina

Shekhina

Današnji rad preuzeli smo iz istoimene knjige fotografija koju je Leonard Nimoy objavio 2002. godine.

Shekhina je termin iz Talmuda koji označava primetnu manifestaciju božanskog prisustva na Zemlji. Po nekim tumačenjima, ona predstavlja ženske atribute ovog prisustva, onaj deo koji se brine za čovečanstvo i pruža utehu siromašnima i bolesnima. Nimoy je otišao korak dalje, materijalizujući to kroz ženstvenost na fotografijama ovog projekta, brišući granice između duhovnosti i seksualnosti. Obrazloženje ovakvog pristupa možete videti u video snimku njegovog intervjua na tu temu (prvi i drugi deo).