Po istočnoj Srbiji: Miroč planinom

Gradašnica

Dan je počeo u selu Blizna, odakle smo se uputili ka Donjem Milanovcu.

Tamo je, logično, usledila poseta arheološkoj lokaciji “Lepenski vir”, zatim Kapetan Mišinom bregu, nakon čega je krenuo uspon uz Miroč. Domaćini su nas prvo odveli do pećine Gradašnice – ovde se, prema predanju, Marko Kraljević sastajao da ljubaviše s vilom Ravijojlom. Pristup je malo teži, pošto podrazumeva dvadesetak minuta pažljive vožnje po zemljanom putu, a zatim veranje uz staze po kojima leži drveće poobarano od mraza (sekirče kao obavezan deo opreme). No, prizor opravdava trud…