Princip reverzne ravnoteže (šta god to bilo)

Postoje ljudi kojima je toliko dosadno da postaju ovisni o smišljanju gluposti – nije važno to što je glupo, već to što je originalno, pa zato prolazi – i onda se još ponose svojim smelim ili zabavnim dostignućem. Nije to ništa novo, viđali ste takve primere mnogo puta, čak i uživo, i sigurni smo da biste mogli da navedete neki primer takve prakse.

No, desilo se nešto novo: jedan čovek je toliko zabrazdio u sopstvenu glupost da je uspeo da preoblikuje sopstveni mozak tako da ga sluša samo kad pravi glupost. Nažalost, ostao mu je trag suvisle pameti, pa je uspeo da prepozna šta je uradio i sad mu je život postao agonija. Evo o čemu je reč.

Pokušajte da zamislite koliko je ovaj krele zabrazdio kad je uspeo da zaboravi da vozi bicikl, onaj obični, normalni. Počelo je tako što mu je neki zamlata demonstrirao svoju dokonost angažovanjem viška delova u radionici, te napravio guvernal na biciklu koji reaguje suprotno od smera pomeranja. I šta se dešava: umesto da uputi dotičnog u prenatalno majčino okrilje, ovaj krele se oduševljava konceptom i počinje da pravi zabavu za široke narodne mase sa tim “reverznim biciklom”, a usput posvećuje osam meseci svog života učenju vožnje te glupe sprave.

Koliki moron neko mora da bude da bi posvetio toliko vremena takvoj gluposti?

Na kraju je uspeo, jer kakvu god lakrdiju da pokušavate, sve je samo stvar vežbe.

Cena je ispala velika, a u sebi nosi i element kazne, jer čovek sad može da vozi samo taj reverzni bicikl (i to loše), dok mozak odbija da mu dozvoli da vozi onaj normalni. Neurolozi bi verovatno imali da kažu štošta o tome, mada bismo rekli da je ovo pre slučaj za psihijatra.

U suštini ovog slučaja se nalazi pogrešno shvatanje da guvernal uglavnom služi za promenu pravca: to je greška. Guvernal delimično služi za održavanje pravca, jer promenu pravca na biciklu načelno obavljate naginjanjem na stranu na koju želite da idete, uz neznatnu korekciju guvernalom. Sve ostalo radi sistem od dva žiroskopa koji, onako uzgred, služe i kao točkovi. Guvernal prevashodno služi kao nužni balast u održavanju stabilnog rada tih žiroskopa i, posledično, stabilnog kretanja celog sklopa. Kada se promeni funkcionalnost ključnog elementa stabilnosti, tada se cela funkcija bicikla kao sklopa se dovodi u pitanje, jer stabilnost predstavlja srž korišćenja.

Na skali budalastog od jedan do deset, koju ocenu krele zaslužuje? Prolazna je svakako, recimo da je zaradio čestitu osmicu.