Uspon i pad globosoma

U nepreglednom svemiru, zadesilo se zrnce prašine na kojem se razvio čudni oblik života. Tamni mali globosomi su počeli da se repliciraju brzo, a počeli su da pokazuju i prve znakove inteligencije.

Imalo bi se šta pričati o ovome. Međutim, sve je već rečeno i sad bi valjalo delati.

Valjda nije kasno.