Praznina

Aleksandra Leković - Praznina

Za današnju fotografiju Aleksandra kaže:

Nisam sigurna da je uvek potrebno i dobro reći kako je i gde fotografija nastala. Mislim da to ponekad pokvari doživljaj i svede ga na prepoznavanje prostora i situacije. Zato, neću objašnjavati okolnosti pod kojima je ova fotografija snimljena. Za mene, ona je prikaz otuđenosti, usamljenosti i nemogućnosti istinske komunikacije među nama…i to je dovoljno.