Ulicom (2): Relativnost trotoara

Istraživao sam nešto.

Veća fotografija je ovde.

Ono kad kadar legne k’o budali šamar. Raspravu o parkiranju na trotoaru prpeuštam nekom drugom, mene ne zanima. Osim, eventualno, kao ponovljeni kadar iz nekog drugog ugla.

Tek sad sam primetio, ne bez čestice zadovoljstva: svih šest fotografija su kompletni kadrovi. Nisam isecao ništa.

Istraživanje se nastavlja: tek sam se zaleteo.