Fragmenti

Ove nedelje, u rubrici “fotka u podne” gostuje fotograf Tibor Arva, naš stari znanac i osvedočeni prijatelj Suštine pasijansa. Sadržaj koji nam je Tibi ovog puta pripremio prava je poslastica: dobili smo izbor aktova koji su nastali od njegovog prošlog gostovanja do danas.

Tibor Arva: Fragmenti

Kao što je red, reč predajemo umetniku.

Gostovanje na “Suštini pasijansa”, osim divne prilike da budem u društvu Osam samuraja SKOJ-a, ima i tu stranu da me natera da verbalizujem svoje bavljenje fotografijom, da vidim gde sam, zašto sam tu i da li sam sasvim namerno tu. Izbor fotografija će oslikati neke dve koordinate u kojima se krećem, nadam se dovoljno plastično. Ali da krenemo na put.

Fragmenti

Jedan od pravaca koji sam izabrao bi se mogao definisati kao vizuelni haiku, minimalizam, stilska vežba. Nema tu mnogo narativnog, linije, oblici, svetlo/senka. Pokušaj da se napravi kompozicija, izgradi vizuelna minijatura, ukrade od stvarnosti delić i transponuje.

Veću fotografiju potražite na foto-portalu Tibora Arve, gde ćete pronaći i informacije o direktnom kontaktu sa umetnikom.