Percepcija stvarnosti

Ako je verovati jednom postu na Ćijukalici koji je doživeo priličnu količinu uzvratnih ćijuka, neke statistike o uzrocima smrti za mart 2011 su sledeće:

  • glad – 3.000.000
  • malarija – 250.000
  • automobilski udesi – 100.000
  • zemljotresi i cunamiji – <28.000

Bez namere da licitiram brojkama, jer svaka nasilna smrt je strašna, rekao bih da ove brojke mnogo govore. Naša percepcija stvarnosti očigledno nije zasnovana na činjenicama, nego na sili medija.

(Via)