Uobičajeni dan na poslu

Šta ćeš… Mora neko i to… Jeste da je čišćenje banalan posao, ali složićemo se i da je bitan. Ovaj baja ne dozvoljava da ga ometaju razgovorom.

 

Uobičajeni dan na poslu…

(Via)