Zapravo… Ko je ovde ispao majmun?

Ovo je teška retorička dilema. Gledajte.

 

Prilično doslovan dokaz parole “majmun radi šta majmun vidi“…

(Via)