Otac i kći

U ovim slikama postoji nešto neizrecivo.

 

Podsetilo me na nešto: deca više ne moraju da čitaju lektiru…