Windows 95: kao da je bilo juče

Na današnji dan pre šesnaest godina, bili smo svedoci najveće marketinške kampanje u istoriji široke potrošnje. Sećam se dobro te stihije.

24. avgusta 1995, objavljen je Windows 95, čime je započeto novo poglavlje u primenjenom računarstvu.

Loading Windows... Loading... Loading... Loading.... Loading.... Lo...

Sad bih ja vama mogao da pričam o tome dan i noć, ali zarekao sam se da se neću baviti idiotskim temama na Suštini pasijansa – a računarstvo je svakako idiotska tema. Pominjem to, stoga, da bih zabeležio jedan kulturološki bitan trenutak u istoriji primenjene tehnologije. A Windows k’o Windows, mo’š misliti… Malo sam ga koristio, pa sam prešao na Windows NT.

Zato je prikladno da vam ispričam vic.

– * –

Trojica prijatelja – jedan inženjer mašinstva, drugi inženjer elektrotehnike, a treći Windows programer, krenu na pecanje. U jednom času, auto se ugasi i stane. Kaže mašinac:

– Eto, znao sam da će motor da zariba! Nije trebalo da krećemo ovim kolima!

Elektroinženjer reče:

– Ne pričaj koješta: to je otišla razvodna kapa, verovatno platinsko dugme, pa ne baca varnicu i zato je stao. Uvek je do instalacija.

Windows programer, čija su to kola bila i koji je vozio, reče:

– Momci, nikada nećemo saznati šta je bilo, ali imam rešenje. Hajde sad svi: zatvorimo prozore, otvorimo vrata, izađimo, zatvorimo vrata; a onda otvorimo vrata, uđimo u kola, zatvorimo vrata, otvorimo prozore – i auto će da krene dalje.

$#$