Na pravom mestu u pravo vreme

Priroda je neumoljiva. Erozija je nezaustavljiva. A voda je najveća sila na planeti.

Samo se valja zateći na pravom mestu u pravo vreme, pa snimiti tu silu.

Pažljivi gledalac će se zapitati: a šta bi bilo da se umesto susedne odlomila litica na kojoj je stajao snimatelj?…