NLO iznad Siudad Meksika

Iznenađujuće.

Rekao sam: iznenađujuće. Slušajte šta vam se kaže.