Hobit, šesta scena: Obijač u akciji

Pred Samotnom planinom. Otkriva se tajni prolaz. Bilbo prvi put silazi u pećinu.

Lica: Balin, Torin, Dvalin, Bilbo, Gloin, Bombur, ostali patuljci

BALIN: Samotna planina!

TORIN: Samotna planina!

BALIN: Bombur je opet nestao.

TORIN: Dvaline, idi ga pronađi.

DVALIN: Samotna planina!

SVI: Samotna planina!

Samotna planina!

BILBO: Ne sviđa mi se ova tišina.

TORIN (viče): Ja sam Torin, sin Traina, sina Trora, Kralja pod Planinom! Vratio sam se!

SVI (zadivljeno): Aaaaa!

BILBO (ljut): Šta vičeš, jesi li poludeo!

BALIN: To je običaj. Kad se kralj pod Planinom vrati kući, on to mora da objavi, bez obzira na situaciju.

BILBO: Svi ste vi skroz poludeli! Ako je Torin uznemirio zmaja, propali smo!

GLOIN: Jedan Hobit to ne može da shvati.

BILBO: Zar ceo poduhvat da nam propadne zbog jednog glupog običaja…

GLOIN: Baginse, nismo te poveli da nam daješ mišljenje…

BALIN: …nego da uzmeš blago od zmaja.

TORIN: Tišina!… Pogledajte… Ova pustara je je sve što je ostalo od divnih šuma na obroncima Planine.

GLOIN: Hej, vidi onu ogromnu crnu ptičurinu sa žutim grudima. Kao stražar pakla.

BALIN: Ne dopada mi se ta mračna ptica. Izgleda kao da priziva neko zlo. Možda nas zmaj već vreba. Bolje da se vratimo.

TORIN: Baline, ne vraćamo se. Tu je naše blago, a tu je i Svetokamen Trainov, Srce Planine, svetinja mog doma. Život ću dati, ali od blaga neću odustati!

GLOIN: Tiše! Ona ptičurina kao da nas prisluškuje!

BILBO: Drozd! To je drozd! Ogroman stari drozd!

BALIN: Ovo je postalo ukleto mesto…

BILBO: Ama ne, zaboga! Setite se! Drozd…

TORIN: Mesečeve rune!…

BILBO: Torine, koji je danas dan?

TORIN: Durindan.

BILBO: Sivi kamen… Drozd… Elrond je rekao: budite kraj sivog kamena kad drozd zakuca i poslednji zrak zalazećeg sunca na Durindan osvetliće ključaonicu!

GLOIN: Gde ti vidiš sunce iza ovih tmurih oblaka?

BALIN: Zmaj se pokreće! Bežimo!

Elrond je rekao: budite kraj sivog kamena kad drozd zakuca i poslednji zrak zalazećeg sunca na Durindan osvetliće ključaonicu!

(Totalan metež. Stoje samo Torin i Bilbo.)

BILBO: Stoj! To nije zmaj! To sunce hoće da probije oblak.

(Patuljci se smiruju)

TORIN: Bilbo, ti si bolji Obijač nego što sam ikad pomislio.

BILBO: Gledaj, Torine! Sunčev zrak! Tajna vrata! Brzo, Torine! Ključ! Ključ, zaboga, brzo!…

(Torin brzo vadi ključ, gura ga u bravu i vrata se otvaraju. Tajac, svi su zapanjeni.)

BILBO: Tajni prolaz!…

TORIN: Tajni prolaz! Našli smo ga! A sada… Kucnuo je čas da naš cenjeni Obijač, gospodin Bagins, obavi posao zbog kojeg je uključen u našu Družinu. Došlo je vreme da ukrade naše blago od zmaja. Sad je vreme da zaradi svoju nagradu! Srećno, Bilbo!

Kucnuo je čas da naš cenjeni Obijač, gospodin Bagins, obavi posao zbog kojeg je uključen u našu Družinu. Došlo je vreme da ukrade naše blago od zmaja. Sad je vreme da zaradi svoju nagradu!

(Bilbo ih ćutke gleda dugo, pa ulazi u prolaz. Prolazi neko vreme, svi ćute, nervozni su.)

BALIN: Šta ako ga zmaj pojede?

BOMBUR: Ja se bojim!

OIN: Sve će nas pojesti zmaj!

BALIN: Bežimo!

TORIN: Tišina!

BILBO (vraća se): Ha! Više nalik bakalinu, nego obijaču, je li tako! Ovo je deo tvoga blaga, Torine! (Torin uzima pehar, zadivljeno ga gleda)

GLOIN (razočarano): Zar si samo to doneo? Gde je ostalo?

BILBO: Pa… ovaj… zmaj se probudio…

Više nalik bakalinu, nego obijaču, je li tako! Ovo je deo tvoga blaga, Torine!

SVI: Bežimo!

(Totalni metež)

Nastaviće se…