Svaki dan po jedan portret

Lik ima po jednu fotografiju samog sebe za svaki dan već trinaestu godinu. Ponekad autoportreti, ponekad su ga drugi slikali, tek – zanimljiv žurnal života. Kaže da je, zahvaljujući tom projektu, činio i neke stvari koje inače ne bi ni pokušao, poput skoka u zaleđenu reku.

No, život je kurva. Pogledajte do kraja, neka vam ne bude teško.

Niste očekivali, znam. Nadam se da ste izvukli pouku iz ove priče.

Više detalja ćete naći ovde.