Slučajevi (20): Neuspela predstava

Poštovani Petrakov – Gorbunov trebalo je da vam saop…

– * –

Neuspela predstava

Na scenu izlazi Petrakov – Gorbunov, želeo bi nešto da kaže, ali štuca. Počinje da povraća. Odlazi.

Izlazi Pritikin.

Pritikin: Poštovani Petrakov – Gorbunov trebalo je da vam saop… (Povraća, i odlazi trčeći.)

Izlazi Makarov.

Makarov: Jegor… (Makarov povraća. Odlazi trčeći.)

Izlazi Serpuhov.

Serpuhov: Da ne bi bilo… (Povraća, odlazi trčeći.)

Izlazi Kurova.

Kurova: Ja bih bila… (Povraća, odlazi trčeći.)

Izlazi mala devojčica.

Mala devojčica: Tata me je zamolio da vam prenesem da se pozorište zatvara. Svima nam je muka!

Zavesa.

1934.

Tata me je zamolio da vam prenesem da se pozorište zatvara. Svima nam je muka!

– * –

(Danil Harms: IV ciklus – Slučajevi)