Google u slavu Ludviga Misa van der Roea

Danas je 126 godina od rođenja velikog arhitekte i Google je u tu čast lansirao prikladni doodle.

Google doodle na dan 27. marta 2012.

Ludwig Mies van der Rohe je rođen 27. marta 1886. godine u Ahenu u Nemačkoj. Smatra se jednim od utemeljitelja moderne arhitekture dvadesetog veka. Njegov pristup je jedan od najviše kopiranih u istoriji arhitekture: čiste forme, prepoznatljivo laka geometrija, beton, čelik i staklo i prostor koji deluje kao da je otvoren, čak i kad to nije.

U najpoznatija dela velikog arhitekte ubrajaju se nemački paviljon na svetskoj izložbi u Barseloni 1928. godine (uništen 1930, rekonstruisan 1989.) i Nacionalna galerija moderne umetnosti u Berlinu.

Roe je 1938. emigrirao u SAD, bežeći od nacističkog ludila u svojoj rodnoj zemlji. Karijeru je nastavio u novom svetu koji je bio daleko prijemčiviji za njegove avangardne ideje. Tamo je najzad uspeo da napravi soliter po svojoj zamisli – sa fasadom od stakla. Posle toga više ništa nije bilo isto…

Ostaće zabeleženo i to da je Ludbig Mis van der Roe bio uspešan dizajner. Štaviše, bio je poslednji direktor škole Bauhas, izvesno najavangardnijeg dizajnerskog inkubatora ideja u arhitekturi između dva svetska rata. Roeove reči iz tog doba koje su zauvek ostale zabeležene: manje je više. Roe je umro u Čikagu 1969. godine.