Bum… Bummm… BUMMM!… (i tako 2053 puta)

Beše raznih interpretacija istorije detonacija nuklearnih bombi, ali mislim da je ova najzanimljivija do sada.

(ako ste nestrpljivi, evo triput brže, bešumne verzije)

Ova grafička prezentacija je delo japanskog umetnika po imenu Isao Hašimoto, koji ju je napravio još 2003.

Doduše, prezentacija pokriva period samo do 1998. godine. Ako je verovati onome kome se ne veruje jer to tako mora da bude, ako uračunamo i ovih šesnaestak godina od onda, broj održanih testova je 2121, a ukupno je bilo 2476 detonacija. Nepotvrđene su dve detonacije u arsenalu NDR Koreje, ali to svakako nije bitno. U drugim izvorima nalazim da se veruje da Izrael poseduje neki rudimentarni nuklearni arsenal, ali nalazim i stavove da čak i ako je bilo tako, nema više.