Prisećanje na Čoveka Koji Je Sadio Drveće

Postoji sasvim valjan razlog zašto vas ovog časa podsećam na film koji smo već gledali, pre više od dve godine, na Suštini pasijansa. Elem, bilo je to toliko davno da su neki među vama, dobrim ljudima, već zaboravili na pouke. A vredi da ih se podsetimo, jer je potrebno.

Repriza, dakle: eto, doživeli ste i to od Suštine pasijansa. Nije da niste zaslužili.

A zašto, pitate?

Čudno nam se vreme sprema, dobri moji. Vreme u kome ništa neće biti onako kako izgleda.

Zbog toga što među vama, dobrim ljudima, ima i onih koji su skloni da poveruju u nekakve reči koje se čuju daleko iako nisu mnogo pametne, moram da vas podsetim da juče, danas i sutra čine istu sliku i da je vaša sopstvena odgovornost da tu sliku prepoznate, protumačite i stavite na mesto koje joj pripada.

Pogledajte ovaj film. A onda, podelite ga sa onima do kojih vam je stalo.

I ne sumnjajte da će ovaj film biti repriziran opet. I opet. I opet. I jebeno opet, dok god budem imao snage da ga repriziram ili dok to bude potrebno.