Rad na visini

Rad na visini

Jan priča kako je nastala današnja fotografija:

Po profesiji sam električar, dosta često sam prisutan i na gradilištima gde se grade dalekovodi i ostali elektroenergetski objekti. Ova fotografija je nastala negde u ataru Vojvodine, a želeo sam da prikažem opasnost od visine i prisustva napona, ali na suprot tome i sklad montera i samog stuba, kako se međusobno ’’pomažu’’. Čekao sam pravi trenutak, ali prethodno je u glavi postajala ideja… mislim da sam uspeo.