Skulpture k’o armunika!

Znate li ko je Li Hongbo? To je mladi umetnik iz Pekinga koji pravi čudne, fantastične skulpture od listova papira koje ručno lepi. Pogledajte neke od radova.

Verujem da ćemo za tog čoveka još čuti. U međuvremenu, pogledajte i video zapis o načinu kreiranja skulptura. Ima toga jošte na Cevki: potražite sami ako vas zanima.