O miševima i vilenjacima

I want to thank you falettinme
Be mice elf agin

Violina u funku!?!? Stvarno retka pojava, samo su majstori nivoa kao što su Sly and the Family Stone mogli da se dosete tako nečega. No dobro, pored sjajnog efekta u ovom izvođenju, kutiju za violinu je često koristio ludi Sly Stone kako bi u njoj promuvao razne narkotike kroz aerodromsku kontrolu Smile