Mož’ biti nekakav svetski rekord…

Dakle, naš stari znanac se dao u potragu za idealnim receptom na osi “kokalola-mentos”, uključujući razne aditive u proces.

Dakle, ovde imamo slučaj veoma aktivne neverbalne komunikacije, što je karakteristika Italijana A onaj deo koji se smatra verbalnim, na mahove bi se teško smatrao artikulisanim. To vam je prosečni Italijan, kažem: vežeš mu ruke na leđima i potpuno mu pokarabasiš rekvizitorijum za razgovor.

Nutella, znači. U dva đubreta dodaš treće, usput nenamenski potrošiš kondom i oboriš nekakav svetski rekord, o kakvom god rekordu da je reč. Perfetto! Magistralmente! Incredibile! Eccelente! Forza Nutella! Forza Italia!… E Cocacola… Non lo so.