Novi Lytro

Sećate li se čudne fotoaparata Lytro? Pisali smo o njoj u dva navrata (ovde i ovde). Taj fotoaparat je zasnovan na revolucionarnom konceptu tzv. plenoptičkog efekta, koje hvata sve kombinacije svetlosnog polja koje čine sliku. Ren Ng, kreator ove igračke, bio je dovoljno agilan da koncept izložen u svojoj doktorskoj disertaciji pretoči u proizvod. Glavna karakteristika koju Lytro ima je fokusiranje posle fotografisanja, što je pomalo delovalo kao naučna fantastika dok nismo shvatili koncept zraka spram koncepta piksela.

Došlo je doba za novu verziju uređaja. Evo promotivnog prikaza fotoaparata Lytro Illum.

Prva verzija je bila potvrda koncepta. Ova verzija je potvrda tržišne prihvatljivosti. Lytro ostaje veoma intrigantna stvar sve većih mogućnosti. Sada je zrelo. Promotivna cena od 1500 dolara nije mala, ali nije ni nedostižna. Rezervacije za isporuku u julu su popunjene: prešlo se već na kontigent u avgustu.