Šta se desilo na najvećoj raskrsnici u Adis Abebi prvog jutra kada su sve državne službe počele da rade od pola osam (i kako se to odrazilo na efikasnost regulacije saobraćaja)

Ne treba se opirati idejama za koje njihov davalac kaže da su dobre i da će rešiti probleme. Evo, recimo, Adis Abeba…

Pa ti sad idi na posao pešice ako smeš.