Svetlosna ergela

Veća fotografija je ovde. Kada sam još onomad kupio DSLR, pa utvrdio da moj stari eksterni blic nije kompatibilan sa njim, najpre sam bio razočaran ,a potom shvati oda to ne mora dabude nužno loša stvar. Ako blic na fotoaparatu može da kontroliše druge bliceve, znao sam tad, neće biti problem što stari može da zvekeće samo jačinom 100% (nema kontrolu jačine novog tipa). Stavi osam to pitanje ad acta dok ne dođe na red…

I tako, došlo na red. Novi blic sam najzad nabavio, a stari angažovao tek juče, dok sam uz pomoć Marinka reparirao stare baterije (a nove još nisam kupio). Od sve muke i posla koji me je okupirao, jednu kratku pauzu sam iskoristio da isprobam šta se može. Ova fotka je prva beleška. Ovo je svojko (AKA selfie), jedan od dva-tri godišnje što napravim; glavni blic radi sa trećinom snage, a sporedni blješti punom snagom. A sad sledi 99999 varijacija igranja na temu dva izvora veštačkog svetla.