Zeleno, ‘bemte zeleno

Veća fotografija je ovde. Ovo je, što bi ono rekli, fotografija bez postprocesiranja, osim makaza. A zeleno? E, pa uradili smo malu rekonstrukciju u predsoblju, pa smo noćno svetlo zamenili LED trakom dužine jedan metar, to troši oko 6 W. A ta LED traka je RGB tipa, pa Jasna čak ima i blizinski upravljač, pa menja boje ponekad, trudeći se da me baš ne iritira previše izborom… Hteo sam da se poigram i ja, da napravim kolaž, ali do sada nisam to učinio: pljasnuo sam fotku samo kao podsetnik za neki drugi pristup. Uočite sive sone po obodima listova: na većoj fotki se vidi da je to neka nepravilna distrozija. Verovatno je reč o onoj andrmolji protiv šuma koja je ugrađena u fotoaparat, koja je pokušala da kompenzuje probleme na mestima kontrasta na ovih ISO 2500. Ma, ne smeta.