Analiza optičke varke

Prvo se zagledaš, pa pomisliš “krugovi”, pa se pojavi neki šahovski raspoloženi glavonja da ti objasni kako je tvoje poimanje prostora pogrešno i da je ovde reč o seriji pravih linija.

O čemu je reč? O ovome:

Nije lako prepoznavati detalje kad naš mozak više voli da posmatra celinu. A baš je dekompozicija na elemente potrebna da bi se svet lakše razumeo. Bolji primer od ovog vam zaista nije potreban.

Muka je, međutim,. upravo u lenjim glavama. Mnogo je lakše stvari prihvatiti onakvim kao ih vidimo, bez trunke razmišljanja, nego da ih prihvatimo onakve kakve jesu, uz dozu utroška energije na shvatanje suštine.

– * –

U međuvremenu, pada nam na pamet da još uvek niko nije pokušao da imenuje suštinu pasijansa. Neki su pokušali da nas ubede da je suština u otvaranju svih karata. Zamislite samo koliko je razočaranje ljudi kada shvate da otvaranje svih karata u pasijansu nije suština, već samo cilj igre.

Stoga tema ostaje otvorena, evo već skoro tri i po godine.