Na početku ne beše ništa. Na kraju ne beše ništa.

Ne, sačekajte malo. Ovo nije politički pamflet, a još manje religiozni, ako uopšte ima neke razlike između ta dva. Ovo je poziv da pogledate jedan sjajan animirani film. A nismo ih gledali na Suštini pasijansa baš odavno.

Ko je Marilyn Myller?

Marilyn Myller stvara. Marilyn Myller uzima. Marilyn Myller se igra Boga.

Marilyn Myller zna da svako stvaranje izaziva neki novi krug koji se zavrešava uništenjem. Njen pogled traži odgovor o postojanju, ali ona ne može da ga pronađe drugačije nego da to postojanje porekne.

Marilyn Myller ne traži ništa za sebe, osim odgovora na pitanje o dualnosti stvaranja.

Želite li da znate baš sve? To je baš tužno, ali neka vam bude.

Upamtite to ime: Marilyn Myller. O Marilyn Myller će se govoriti u vremenu koje dolazi.