U prstenu

Sasvim je moguće da ćete ovu ekstravagancu pogledati dvaput. To je sasvim u redu: ovaj snimak to i zaslužuje.

Ovaj sledbenik paradigme uličnog performansa ima izuzetno skladan pokret, tako da ostavlja nekakav utisak elegancije Vitruvijevog čoveka. Jako je teško prepoznati fizički trud koji ovde ulaže, što je već visok nivo umetničkog utiska; verujem da je dovoljan tek maleni trzaj kolenom ili kukom da bi se održao još dva-tri kruga u pokretu. Efikasnost kao načelo i gracioznost kao ideal: umetnici ekvilibristi us poseban soj.

Moram da kažem naglas: ovako nešto zaslužuje da bude upoređeno sa najboljima. Cirque du Soleil bi verovatno imao posla za ovog dečka.