Od fudbalera do uličnog umetnika

Ko bi rekao: naglo je prekinuo fudbalsku karijeru zbog povrede, ali niti je otvorio kafić, niti tašna-mašna trgovinsku firmu. Umesto toga, postao je ono što urbani mediji nazivaju uličnim umetnikom. Čovek osmišljava i slika murale – koje poneko od nas i dalje naziva grafitima.

Poželite li kad da živite u okruženju koje bez ikakvih trzavica može da podnese vašu spontanu kreativnost? Možete li da zamislite život bez stresa iako vam se odjednom sve okrenulo naopačke? Ima li načina da poverujete da negde neko preživljava, ama i mnogo više od toga, tako što mu je glava puna ludih ideja, ali ih ne kanališe u mržnju, nego u vidljivu kreaciju? Ma, može li biti da negde postoji neko ko misli svojom glavom, čini ono što želi i živi onako kako želi, uz jedini preduslov da pritom ne sprečava i druge da misle, čine i žive, i da ga to ispunjava?

Da li zaista postoji nešto što nije zemlja apsurda u kojoj živimo ti i ja?

E, jebi ga.