Rđa kao koncept i kao činjenica

Veća fotografija je ovde. Ovo je još jedan rad na koji sma natrčao bazajući Flickrom bez ikakve konkretne namere. Autor fotografije se zove Vincent Jansen, a njegov rad mi je postao zanimljiv zato što je delovao kao da mi je poznat. Kraća provera nije urodila plodom, a do duže provere neće doći, tako da mi samo ostaje da zaključim kako je reč o konvergentnom rezultatu u okviru jedne velike teme, kojoj mnogi fotografi danas pribegavaju u pokušaju da izbegnu sve veći broj ograničenja koje im nameće moderna civilizacija. Jansenovi radovi u okviru te teme su karakteristični po tome što ima mnogo eksterijera, poput ovog. I ne samo to: potpuno blesavo, on u enterijerima uspeva da uhvati nekakav čudan oblik živosti (umal’ ne rekoh “optimizama”) koji kao da poručuje “još nije sve rečeno, još nije gotovo”. Ima toga još: potražite priču na sajtu Hooray for Decay.