Svakodnevna budala

Primetili ste da se retko dohvatam mainstream muzike bilo kog žanra. Nema tu bog zna šta da se čuje sem proizvoda koji je dobro produkcijski spakovan i previše zaslađen za moj ukus. Čuješ ga sa pola uva dok nešto drugo radiš i odmah zaboraviš. Ne treba se zamarati sadržajem, prepustite se uživanju – poručuju marketinške službe. Martini glass

Ja sam, očigledno, nakrivo nasađen. Green with envy