Koncept: avion bez prozora

Da li biste se vozili u avionu bez prozora?

Pitanja, pitanja…

Ovaj video rad u sebi krije nekoliko suptilnih logičkih grešaka, od kojih je najočiglednija ona da će let avionom biti jeftiniji ako troškovi leta budu manji (ko je uopšte toliko naivan da pokusa tu tvrdnju?). Međutim, na stranu sad to: zadržimo se na samoj ideji da se nekoliko sati vozite u konzervi bez prozora ne znajući da li je noć ili dan, bez ikakvog kontakta sa spoljnim svetom kroz dve ili pet ili deset časovnih zona.

Nisam se vozio avionom bogzna koliko puta. Međutim, kad god sam bo u prilici, grebao sam se za mesto do prozora i gledao kroz prozor. Neke od tih slika su mi se duboko urezale u pamćenje.

Ne volim tu ideju o letenju u avionima bez prozora. A vi?