Mermerna šuma

Mermerna šuma

Danas objavljujemo poslednji rad iz tekuće serije fotografija Olivere Radmanović.

Za ovu fotografiju ona kaže: “Živim pored šume i primećujem kako se menja i diše i koliko može da se transformiše u zavisnosti od svetla, vremenskih uslova, kao i od mog raspoloženja. Jednog kišnog dana posmatrala sam je kroz prozor mog automobila. Bila je hladna i učinila mi se tako dalekom iako sam se nalazila samo desetak metara od nje. Kiša na staklu i dupla ekspozicija pomogle su mi u dočaravanju prizora koji sam poželela da zabeležim.”