Sunce u gradu anđela

Me gettin’ high off the sunshine

Grupa War već je obrađivana na ovim stranama, te se nećemo ponavljati. Reći ćemo vam samo da pogledate kroz prozor, ako već niste napolju po ovom divnom danu, i odvrnete potenciometar za jačinu na vašem muzičkom uređaju.

O, da… Sunce je, samo po sebi, dovoljno da nas uradi, kao što kaže pesma…