Omiljena poema Marlene Ditrih

Hot tears flow as she recounts
Her favorite worded token
Forgive me please for hurting so
Don’t go away heartbroken no

Vreme kada je “kiss and tell” bilo sramotno daleko je iza nas…

Nekada davno, biti diva značilo je držati svoj privatan život van oka javnosti, kao što kažu stihovi “hold your tongue about your life”. Iako je imala mnogo ljubavnika, među kojima nekoliko holivudskih zvezdi i pisaca (možda se ono “glancing pierce through writer man” odnosi baš na Remarquea) Marlene Dietrich je uvek bila na nivou, ne obazirući se na budale (“suffer all the fools who write you on the wall”), glumeći i pevajući u svom dostojanstvenom stilu (“just wise owl tones no velvet lies”).