Vukotinjanje (V): SEĆANJE NA LEKCIJU O LAŽNOM CARU

Učio nas je da je bitno lucidno nastupiti.

Vrlo davno, pre dva veka,
Varalica neka prosta
Došetala do Cetinja,
A u svojstvu važna gosta.

Skupili se Crnogorci,
Sve go junak do junaka;
Slobodari, divi, borci
Pod teretom od pušaka.

fusil1777

Oklevao ni tren nije;
Dično stao kraj duvara:
„Velmoža sam iz Rusije –
Birajte me za svog cara!“

 Kako reče, puška puče
A za njome šenluk pravi.
Grabaju se ko će prvi
Gospodara da objavi.

 Odvažnoga i po meri
Proviđenje posla Sina.
Posta zemlja do večeri
Nezavisna carevina.

***

Još i danas kada čitam
Epizodu Šćepan Mali,
Golem teret od iskona
Na dušu se moju svali.

Onda jecam samom sebi
Kao da su reči meci.
Zaćutati?Ispričati?
Bez zazora svojoj deci:

 Došao je kolko juče
Huliganac neki stari
I bitanga od čoveka
Da moj narod nasamari…

Vukota Babović

(Napušten tor, Ošišani jež, 1997.)