Vukotinjanje (VIII): B

Bolest je bila zarazna i krenula je epidemija. Prenosili su virus slinavci pod šapkom.

BANANALIZOVATI

Bananalizacija je strategija nedopustivog spuštanja nivoa međuljudskog kominiciranja, do nivoa banalizacije, a onda i prebijanja, likvidacije i kidnapovanja. Simbol takvog postupka je podmetanje kore od banane (slučajnom prolazniku). Svi se sećamo da je jednom došlo do bananalizacije odvažnog advokata u televizijskoj emisiji teta proriv tete. U svojoj pojašnjavajućoj izjavi, batinaš grmelj od čoveka je bio rečit i mnogo je pomogao da ova nova srpska reč, bananalizovati, nabubri i ubokori se u svoj svojoj raskoši. Šta znam.

BERKAILE UNIVERZITETI

Berkli je grad i luka kod San Franciska, u Kaliforniji. Osnovan je 1853. godine. Samo petnaest godina kasnije otvoren je tamo – univerzitet. Berkli Univerzitet je danas jedan od najznačajnijih univerziteta na svetu. Turcizam berkaile znači: bez brige. Reč je upotrebljavao Mihailo Lalić, jer se u severnoj Crnoj Gori često čuje.  Govori se da su se kod nas, u ovoj deceniji, osnivali povremeno univerziteti, naročito privatni, na način koji nije jako ozbiljan. Za diskusiju je, beše li tako. Dok se ne reši dilema, nazovimo univerzitete (ako postoje) koji imaju lošu (ako je loša) reputaciju, jer se na njima studira i diplomira berkaile – Berkaile Univerziteti. Što? Nije to loše društvo.

univerzitet

BARUTAV

E, znao sam doći će to crno doba: rutavi će još jednom zamirisati na barut. Otkud sam znao? Jer postoji reč: barutav. Niste čuli? Tim gore!

BESOMUČENIK

Velikomučeništvo je teškodostupna religiozna zasluga i prvorazredna podvižnička čast. Jedan naš državni isturenik nazvao je visokog uglednika važne svetske sile – kurvom. Kako sad? A mislio je i mnogo gore, jer je kurva ipak samo prodavačica ljubavi. Znamo čoveka; i sebe i druge muči svojim besom; na opštu štetu. Tipični besomučenik. Besomučenik uzgred veruje da će crkva kad tad oformiti i red besomučenika, u kojem će se pod rednim brojem jedan zabeležiti upravo njegovo ime. Besomučenici nisu obavezno besani besomučnici, ali da su nešto pobrkali, jesu. Omiljena im je pesma Besomučime  mućo.

BESPRI-ZORNI LJUDI

Dakle, prestanimo sa jednostranim opisivanjem karaktera. Sve same crno bele slike. Učimo se od Labrijera, na primer. Živeo je davno, ali je ostavio spise. Jesmo li to napravili pomak ove decenije u tom smislu? Jako mnogo su nam se obraćali sa ekrana ljudi za koje znamo (jedna strana medalje) da su iz podzemlja, a prezentirali su se (druga strana medalje) kao  patriote, nacionalni radnici, zaštitnici naroda i zorni roditelji. Od svega je jasno samo to da medalje imaju, nije sporno. Kako pomiriti vidne tamne i prividne svetle strane ličnosti? To ne znam niti je moja uloga u ovom tekstu takva; ali znam da moramo tražiti novu reč, a ona je: bespri-zorni ljudi. Kakva raskoš našeg jezika, koju nismo ni slutili. Dok stvarnost nije oplodila našu maštu interakcijom podzemlja, zemlje i neba (čista religiozna arhitektura).

BOEM TI ŽIVOT!

Psovka građana koji su silom prilika u ovoj deceniji postali boemi. Ko me gurnu efekat.

BOJSKOT

Džems Bojkot je bio nekakav Irac protiv koga su se zaverili iz Zemaljske lige 1880. godine; uništili su ga prekidom svakog opštenja s njim. Danas se svaki sličan postupak sa ljudima i stvarima zove bojkot, naravno po imenu nesrećnika, a ne onog koji ga je unesrećio. Skot je zna se ko, pomenulo se ne ponovilo se. Bojskot je nova naša psovka. Bojskot je uvek iznova svaki onaj skot koji bojkotuje izbore. Dešava se da bivši bojskot na sledećim izborima preda tu lentu sledećem bojskotu, i tako redom.

BOX POPULI

Latinski termin vox populi znači glas naroda. O, kako se ceni glas naroda! Ta, postoji izreka vox populi, vox Dei: svetinja je što narod hoće. Voks populi je pojam u temelju svake demokratske misli. Nažalost, termin  box populi koji će od sada kod nas zaživeti nema taj oreol; on označava pučinu koja po ceo dan na ulici prodaje bokseve cigareta, bog te pita za čiji račun, a za svoju koru hleba. Ne radi se ni o kakvoj svetinji, već svetini. A voks Dei se ipak čuje: neki Bog svakako izdaje naredbe u celoj toj igri. Videti i odrednicu ox populi.

BRUKOPOLOŽENIJE

Rukopoloženije je ceremonija ustoličenja kakvog crkvenog velikodostojnika. U ovoj deceniji agresivnog nacionalizma nije bilo retko da se i po koji pop ustoliči u studiju na televiziji, sa automatom pored mikrofona. Pop ustoličen u medijumu, sa rukakama na oružju, oličava ceremoniju za koju predlažemo naziv brukopoloženije. Svaka militantna religiozna akcija rezultat je neprimerenog brukopoloženija.

BUDŽET SET

Posprdni naziv za državne službenike koji su ovih godina lečili narod, obrazovali narod i sudili narod. Aludira se na džet set, visoko društvo. Latinsko alludere znači smerati na nešto. Dok se vlast ludirala, plata od budžeta, dovoljna je tek bila da srednju klasu obuzme seta. Srednja klasa će se transformisati, ili izumreti, ali termin budžet set, nikada.

BU-KVAR

Bukvar, sveta knjiga! Šta je sa njom, ovih godina? Ne pitajte. Stari bukvar je razbucan, novi nije napisan. A mališani ne mogu da čekaju (ništa nije stalo, prirodno i deca rastu). Ne dao bog, da nam zatreba reč: bu-kvar. Čini mi se, ako pomenem – razbiću maler.

BUSOLITI PAMET

Busola je kompas, magnetska igla koja upućuje na pravac severa pri orijentaciji na terenu. Šire, busola je simbol ispravnog pravca. Svi znamo za ljude koji nam sole pamet ovih godina; kad oni kažu da je so šećer, ima da bude šećer. Ne, oni se u metastazi soljenja pameti nisu na tome zaustavili: za svaki slučaj građaninu obezbeđuju i so i busolu. Te paranoične metode proizvodnje povodaca za građanina nazivamo ovde busoljenje pameti, nego šta.

Vukota Babović

(Vitezovi oguglog bola,  Beograd 2000.)

1 komentar na temu “Vukotinjanje (VIII): B”

  1. Uz odrednice box populi i ox populi, vredna je pomena i bot populi.
    Odnosi se na ankete slučajnih prolaznika, koje beleže reporteri
    gradske televizije Studio Bot (ranije poznate kao Studio B).

Komentari su onemogućeni.