Elemental

Na početku ovog filma, vidimo citat Antoana de Sent Egziperija:

Gomila kamenja prestaje da bude gomila kamenja kada je neko
posmatra sa idejom o katedrali u mislima.

Dakle, sve zavisi od toga šta ko vidi. Ali je isto, kako god okreneš.

Čovečanstvo ima 40.000 godina iskustva u neverbalnim komunikacijama. Možda je baš to ono što na s čini inteligentnim stvorenjima, a ne nekakva, tobože, inteligencija.