Murmuracija

Što t i je tehnika: pazi sad.

Murmuracija je ono kad čvorci navale da lete zajedno, pa se čini kao da su nekakav super-organizam. Ornitolozi objašnjavaju pojavu nekim silnim komplikovanim rečima, ali stvar se svodi na to da je jedna murmuracija mnogo veća od jednog jastreba, pa grabljivica gleda da se skoloni kako bi se zaštitila.