Vukotinjanje (XIX): KAKO SMO SE FOLOVALI

Jasno je što jedan Starkelja želi da bude Mladić; ali zašto Mladić želi da bude Čiča?

Srpkinja je rekla:
Još od Stevana Sremca
Književnost nam je bez premca. 

Profesor fizike
Držao je pridike:
Od bauka prirodnih nauka
Otrgao nas je Tesla Nikola;
Sam je popio pehar znanja
(dobro, do pola). 

Na jug

Još čujem
Istoričarev glas reski:
Mi smo narod ne-be-ski.
Po nauci istoriji:
Srbi narod najstariji. 

Fiskulturnik misli,
Najbrži smo na svetu.
Samo (samo!)
Mrzi nas da treniramo.

Saplemenici, milioni:
Stanimo malo
Pred ogledalo!
Vidimo li na našem čelu,
Zbilja,
Trag Božjeg Štambilja?

Gen naš ne daju
Mama i tata;
Iz riznice je
Svetog Inata.

Vukota Babović
(Napušten tor, 1998.)