Vukotinjanje (XX): E

EGZE-KUCNUO ČAS

Nikad neću prestati da sebi postavljam pitanje, kako osoba dođe do zaključka da je sad, evo baš sad, nesumnjivo, sad, kucnuo čas da treba zaklati suseda? Ubiti ga kao da je kuca? Sad, ili nikad? Pomoli se bogu, egze-kucnuo je čas! Mistična poruka spolja? Banalna poruka iz centra? Nalog iznutra? Egze-kucnuo je strašni čas…

 EKLIPSATI

Sunčeva eklipsa je pojava pomračenja Sunca. Jedna bezopasna, zanimljiva i lepa prirodna pojava. Totalno pomračenje Sunca posmatrali smo iz regiona Horgoša poslednji put 11. avgusta 1999. godine. Sumanuti pojedinci iz političkog i javnog života videli su u toj pojavi predznak svog sunovrata, ali i šansu za novo zaluđivanje građanstva. Rekli su, sramno: begajte u podrum! Poverovala je, dobra većina nesrećnih ugroženika. Te nisu poginuli od eklipse. Ostala je reč: eklipsati. Kao, tobož, lipsati od eklipse.

Kažnjivo je igranje rukom u šesnaestercu

EKSPERTLA

Ekspert je sručnjak. Pertla je simbol ulizištva. Time je sve rečeno. Ipak, da malo elaboriramo slučaj. Ili, ipak, ne.

EKS-TAZE

Ekstaze su najviši stepen ushićenosti, blizak ludilu. E, dobro. Ima puno razloga da ponudimo našu domaću reč, veoma sličnu po formi: eks-taze . Kada ćemo je upotrebiti? O, ima prilika… Kada nam pisci, nacionalne veličine, ubuđali istorijski eks otpad nude kao politički taze jelovnik. A mi posle jela u bunilu upadnemo u ushićenost, blisku ludilu. Svako jutro nam neke nacionalne institucije objašnjavaju koje će eks danas biti taze… To mu dođe kao neka vrsta vremenske prognoze, samo ne tako arbitrarno.

ELEKTORATNIK

Ukupno biračko telo neke celine je elektorat. Ne čini se da je ova strana reč naročito potrebna, postoje uobičajene druge reči sposobne u potpunosti da zamene njeno polje dejstva. Ipak, pojedini govornici i pisci govore i pišu elektrorat, što nije ni neuobičajeno, ni štetno. Nama se čini da postoji još i teži razlog da se ovde analizira termin elektorat i zabeleži, pošto će se u budućnosti kod nas (iz tog nukleusa) nema sumnje razviti imenica elektoratnik koja će ući u posvemašnju praksu. Boga nema.

ELEKTRORAZBUCIJA

Elektrodistribucija u teškim njenim časovima raspada elektroenergetskog sistema. Zamršena pojava koja nema jasno definisane simptome. Građani su dugo verovali da elektrorazbucija nastaje sa dugotrajnim mrazevima koji izazovu enormnu potrošnju električne energije u državi (kad se angažovana snaga približi nivou od sto dvadeset miliona kilovata). Onda se ispostavilo, da nije baš tako. Desilo se da elektrorazbucija zaživi pri deset stepeni celzijusa, bez daljih objašnjenja, u demokratskom okruženju. Nadalje, ostalo je nerazjašnjena elektromagnetska veza između elektrorazbucije i izbora predsednika države u jesen 2000. Naposletku, uočena je korelacija dva događaja: odlaska sa funkcije čoveka zvanog Struja i elektrorazbucije tih dana, opet sa velom misterije. Teškoće budu i prođu, neprolazna je reč elektrorazbucija.

ENORMALAN DOPRINOS

Evo pravog primera kako treba obogaćivati maternji jezik. Ne može, bre, sve majka da rodi i ne može, takođe bre, svaku reč majka da izmisli u maternjem jeziku! Moramo pomoći! Enorman doprinos je ogroman doprinos (bar mi znamo, šta je ogroman doprinos). Takođe znamo šta je normalan doprinos (manje, ali i ovo znamo). Sad, enormalan doprinos je ono postignuće za koje autor tvrdi da je ogromni, ali za njega i normalni doprinos. Mada svi vide da je reč o notornoj destrukciji, ali radije to ne bi eksplicitno rekli! Enormalni doprinosi vlasti i intelektualne kamarile survali su nas u istorijsku provaliju na kraju dvadesetog veka.

ERA S ONOGA SVIJETA

Tadašnji predsednik svih građana Jugoslavije uputio je 11. septembra 2000. godine ove reči u etar: Oni su portparoli okupatora pod imenom tobožnjih opozicionih lidera. Oni nemaju nikakav program. Oni su površno dresirani papagaji svojih dementnih zapadnih gazda. Njegova supruga, četiri dana kasnije, iznela je naš zadatak na globalnom planu: Treba promeniti svet! Ja verujem u pobunu potlačenih, malih i siromašnih ljudi. Muž je bio nestrpljiv, ko da čeka da se taj planetarni zadatak izvrši, pa je u Beranama 20. septembra ponovo bio oštar i direktan prema domaćem zlu; opzicija je tada identifikovana sa menažerijom zečeva, pacova i hijena. To je mali insert iz našeg političkog života; on pokazuje da su građani u ovoj deceniji znali da izglasaju loše predstavnike, da su ovi potom bili spremni da se legitimišu kao štetočine za druge i za same građane, ne prezajući da ubrzaju proces zaglupljivanja unesrećenog življa. Takvi lideri utrli su put Jezdama, Dafinama – kome sve ne! Era koju nikad ne smemo da zaboravimo zvaće se Era s onoga svijeta. O, šta su sve prevaranti od dobroćudnih odneli na… ovaj svet.

ER TE ESESOVCI

Vrsta novinara koji su apsolutno odani nalogodavcu. Nema rečenice koju oni ne bi dali u etar sa malog ekrana, i to na državnom medijumu. Er-Te-Esesovska spikerka je u stanju da sto hiljada ljudi nazove plaćeničkom NATO ruljom, a da pritom izravno gleda u vas, nevinim očima iz kojih fluorescira nepomućena domaćička nevinost. Er-Te-Esesovski komentator pola sata će razrađivati ideju o janičarskoj prirodi ovdašnjih neistomišljenika a da nijednom ne zamucne. Taj čudovišni novinarski soj (ibernovinar) ipak je nešto posebno, pa se posebno mora i imenovati: er-te-esesovac. U pojedinim periodima društvenog razvoja može izgledati da je ta reč suvišna. Treba je zadržati, iz preventivnih razloga.

ETNOS

Veliki vulkan na Balkanu. Naravno, živi. Mnogi misle, veći od Etne. Ima više od dvesta adventivnih kratera kroz koje izlazi lava. Iz glavnog kratera izlaze samo gasovi. Do sada je eksplodirao više od sto četrdeset puta. I opet će, ako bude sreće.

ETSITNIČAR

Etsitničar je nazovi etičar, koji je po lokaciji etničar, a po vokaciji sitničar. Muka je što time još nije sve rečeno.

EUFURIJA

Euforija je stanje kad se duševni bolesnik oseća neobično prijatno, oduševljeno;  naročito se javlja pred samu smrt. Agonija, međutim, može da potraje.  Furija je pomama. Eufurija je udarna snaga euforičnih populističkih pokreta. Ponekad, eufurija se identifikuje sa inicijalnom kapislom jurišnika. No, neki ih radije simbolično nazivaju udarnom iglom. Bilo kako mu drago, radi se o nekom vitalnom delu ovog ili onog zarđalog oružja, uključujući i kašike, koje ne može da opali, ali svejedno ubija i ruši. Mi znamo da su eufurije bile u stanju da zaustavljaju brodove na Dunavu, da su od tri pravile jedno, ali i od jednog sedam. Itd. Eufurije deluju u ukviru date eforije, ali neretko zalaze i u druge atare.

EUTANACIJA

Lako i blago umiranje je eutanazija. Ili, ubijanje iz samilosti, da bi se nekom smanjile samrtne muke, kad mu već nema spasa. U ovoj deceniji roptali smo pod vlašću osoba koje su sve mogle da zamisle, izuzev predaju vlasti; osećajne kakve su bile, nisu mogle da ostave naciju da joj u mukama duša ispada na nos pod vođstvom mrskih političkih oponenata. Bile su spremne da nam daju istočnjački narkotik u cilju olakšanja krepavanja. Da iz samilosti ubiju naciju. Tako, bilo je na delu nešto što se najbolje može okarakterisati terminom eutanacija. Živeli!

EVROPSKA UJNIJA

Objašnjava mi, da će oni pomoći. Ta, sigurno će pomoći. Ne dolazi u obzir, da neće pomoći. Podviknućemo, ako zatreba. Naravno, neće nikada zatrebati. Jer jedva čekaju da nam pomognu. Zašto? Ne znam. Ali pomažu, svesrdno. I ovog će puta. Kako nama da se ne pomogne, pobogu? Onda se i ja raznežim: zbilja je tako. Ta šta je meni? Pomoći će Evropska ujnija.