Negde drugde

Negde drugde, svet radi brzo i razmišlja brzo, ali živi polako. Negde drugde, ljudi rado zadovoljavaju svoju potrebu za kreativnošću. Negde drugde prazan zid predstavlja provokaciju za umetnike, a ne za huligane.

Negde drugde, nije strašno angažovati se mimo potrebe za preživljavanjem. Negde drugde, dovoljno je da naglas iskažete ideju i ona će se pretvoriti u stvarnost. Negde druge, oni kojima je svejedno ne smetaju onima kojima je stao.

Negde drugde.