Nije na sve mislio

Čovek ima na raspolaganju vremeplov koji ga vraća jedan minut u prošlost i pomoću njega pokušava da se upuca jednoj devojci. Ali, ona ima doktorat iz kvantne mehanike i… I onda stvari krenu čudnim tokom…

Jeste, dobro ste primetili: nešto vrlo slično smo već videli u “Danu mrmota“. Ali razvoj dešavanja je ovde drugačiji: čovek namerno mrda unazad kroz vreme minut po minut, sve sa namerom da  pronađe put do devojčinog srca. Avaj, šta se sve dešava kada po zlu krenu kvantna mehanika, Šredingerova mačka i mladićeva patka… Nema sreće, pa to ti je.