Kameno srce

I bought your record in New York CityDiscorama down on union squareI must have played it a million times overI’d close my eyes, imagine you were there

Hm… u evidenciji do sada objavljene muzike na ovim stranama imamo već devet puta razne Stjuarte… Al je bio dva puta, Rod čitavih pet puta, John jedared, pa čak i Dave pre nekoliko meseci, ali ne i ovaj iz današnjeg priloga. Red je da ispravimo grešku.… Nastavite sa čitanjem >>